การแข่งขันอัจริยภาพทางคณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นป.6
ตัวแทนโรงเรียนมารดานฤมล ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
ในงานวิชาการโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
18/1/62